Bedrijfscoaches ingezet door overheid

Enkele Europese overheden zijn tests gestart waarbij wordt geprobeerd om mismanagement binnen bedrijven waarmee de overheid samenwerkt, tijdig op te merken en er een bedrijfscoach naartoe te sturen. Zeker in de zuidelijke Europese landen verlopen samenwerkingen tussen commerciële ondernemingen en de overheid vaak zeer stroef waardoor projecten vaak uitlopen en er miljoenen euro’s verloren gaan. Door een onafhankelijke bedrijfscoach op het project te zetten, hopen de overheden het vertrouwen én de medewerking van partners voor zich te winnen om zo veel tijd en geld te besparen.bedrijfsadvies

Het zijn niet de culturele verschillen die de problemen in het Zuiden veroorzaken; het is het economisch beleid en de richting die een land inslaat.

Neem Finland, dat vandaag de dag wordt beschouwd als de meest “agressieve Scandinavische”. Finland maakte eind jaren tachtig een ernstige recessie door: de excessen van een gedereguleerde financiële dienstensector kwamen op scherp te staan, net toen de wereldeconomie ineenstortte en de handel van Finland met de Sovjet-Unie instortte. In deze moeilijke tijden heeft Finland de economie opengesteld en belangrijke sectoren geliberaliseerd die vroeger aanzienlijke beperkingen op de toegang tot de markt hadden. Dit hielp om een economie die gebaseerd was op de principes van economisch nationalisme om te vormen tot een economie met vrije en open markten.

Nu willen Zuid Europese landen dezelfde economische stap vooruit zetten maar ze kunnen dit niet alleen. Het bedrijfsleven speelt hier een belangrijke rol in. Door de inzet van ervaren coaches die niet alleen het management coachen maar ook bedrijfsadvies geven, hopen de staten dit mogelijk te maken. Alleen met de steun van het volledige bedrijfsleven denken de landen aansluiting te kunnen vinden bij de Noordelijke Europese landen. De landen zijn van plan pilot op te starten van 2 jaar. Tijdens de pilot zullen er verschillende onafhankelijke adviseurs en coaches worden ingezet op meerdere projecten. Na de 2 jaar wordt het gehele project geanalyseerd en wordt er besloten of de pilot uitgebreid wordt.