Bedrijfscoaches ingezet door overheid

Enkele Europese overheden zijn tests gestart waarbij wordt geprobeerd om mismanagement binnen bedrijven waarmee de overheid samenwerkt, tijdig op te merken en er een bedrijfscoach naartoe te sturen. Zeker in de zuidelijke Europese landen verlopen samenwerkingen tussen commerciële ondernemingen en de overheid vaak zeer stroef waardoor projecten vaak uitlopen en er miljoenen euro’s verloren gaan. Door een onafhankelijke bedrijfscoach op het project te zetten, hopen de overheden het vertrouwen én de medewerking van partners voor zich te winnen om zo veel tijd en geld te besparen.bedrijfsadvies

Het zijn niet de culturele verschillen die de problemen in het Zuiden veroorzaken; het is het economisch beleid en de richting die een land inslaat.

Neem Finland, dat vandaag de dag wordt beschouwd als de meest “agressieve Scandinavische”. Finland maakte eind jaren tachtig een ernstige recessie door: de excessen van een gedereguleerde financiële dienstensector kwamen op scherp te staan, net toen de wereldeconomie ineenstortte en de handel van Finland met de Sovjet-Unie instortte. In deze moeilijke tijden heeft Finland de economie opengesteld en belangrijke sectoren geliberaliseerd die vroeger aanzienlijke beperkingen op de toegang tot de markt hadden. Dit hielp om een economie die gebaseerd was op de principes van economisch nationalisme om te vormen tot een economie met vrije en open markten.

Nu willen Zuid Europese landen dezelfde economische stap vooruit zetten maar ze kunnen dit niet alleen. Het bedrijfsleven speelt hier een belangrijke rol in. Door de inzet van ervaren coaches die niet alleen het management coachen maar ook bedrijfsadvies geven, hopen de staten dit mogelijk te maken. Alleen met de steun van het volledige bedrijfsleven denken de landen aansluiting te kunnen vinden bij de Noordelijke Europese landen. De landen zijn van plan pilot op te starten van 2 jaar. Tijdens de pilot zullen er verschillende onafhankelijke adviseurs en coaches worden ingezet op meerdere projecten. Na de 2 jaar wordt het gehele project geanalyseerd en wordt er besloten of de pilot uitgebreid wordt.

Binnenkort nooit meer papieren bekeuring politie

ZOETERMEER (ZH) – De papieren bekeuring verdwijnt uit het straatbeeld. De politie is tot halverwege 2019 bezig met de digitalisering van het uitschrijven van bekeuringen Indien agenten een verkeersovertreding opmerken, wordt er geen printbon meer uitgereikt aan de bekeurde. In plaats hiervan komt er een digitale bon.

Het-uitschrijven-van-de-bon-verdwijnt-uit-het-straatbeeld-Foto-Archief

De nieuwe werkwijze komt voort uit de wet Digitale Handhaving Veel Voorkomende Overtredingen, die sinds november 2014 van kracht is, en heeft tot gevolg dat de administratieve afhandeling op straat sneller en eenvoudiger verloopt en dat een bekeuring veel sneller op de deurmat van de bekeurde ligt.

Wanneer de digitale bon wordt uitgeschreven voor een parkeerovertreding, komt er een nieuwe ‘mededeling van beschikking’. Dat is nu nog een handgeschreven bon, maar dit wordt een standaard label dat kan worden aangebracht aan het voertuig. De kentekenhouder ontvangt circa zes dagen na de overtreding de bekeuring thuis. Hierin staat onder andere de aard van de overtreding en het boetebedrag beschreven.

Kind in het water Efteling blijkt sprookje

KAATSHEUVEL (NB) – Het verhaal over een vervelende kind, dat gisteren in het water van de Efteling attractie Fata Morgana geduwd zou zijn, blijkt een hoax. Het verhaal is verzonnen door de twee vriendinnen, schrijven ze nu op Facebook.

Fata morgana efteling

Na een hoop commotie en heisa, waarbij de meiden via sociale media werden getraceerd, besloten ze open kaart te spelen en gaven ze toe dat ze het hele verhaal hadden verzonnen. ‘We hebben vanmiddag een ontzettend leuke dag in de Efteling gehad’, zegt een van hen. Daarna geeft ze schoorvoetend toe dat het hele verhaal berust op een leugen. ‘We hadden zoveel lol samen en bedachten het scenario dat we een vervelend kind in het water duwden’, schrijft de ander. Dat alle media hun leugen overnamen, is niet hun schuld, vinden ze. ‘Vervolgens hebben we dit op Facebook gepost om te kijken wat onze Facebook-vriendjes hiervan zouden vinden. Alle media verkopen chocoladeletters.’