Colofon

Introductie

Camilleri is een snelgroeiende misdaadsite die dagelijks vele bezoekers trekt. Wat in 2010 door de initiatiefnemers is begonnen, is medio 2012 uiteindelijk geheel overgenomen door zogenoemde “ouden rotten in het vak” en inmiddels anno 2013 gefaseerd aangevuld met zeer creatieve en deskundige medewerkers. Iedereen binnen Camilleri heeft zich geconformeerd aan de code op een verantwoordelijke wijze het nieuws waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier te brengen.  Alle mogelijke film-artistieke brevetten heeft hij gehaald op het vermaarde SAE Institute Nederland; een academie die al vele iconen in de Nederlandse TV- en filmindustrie heeft voortgebracht.

Direct naast de in de introductie genoemde pilaren, is er binnen de Camilleri-organisatie een vakbekwaam op elkaar ingespeeld topteam actief aan auteurs, columnisten, freelancers, partners en stagiaires. Deze zijn naar rato van hun specialisme en actieradius ondergebracht in: